Υποτροφίες - Κληροδοτήματα Εκτύπωση

Για την οικονομική ενίσχυση των σπουδών σου, ακολουθούν πληροφορίες για Υποτροφίες και για Κληροδοτήματα που δίνουν φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι υποτροφίες διακρίνονται σε α) κρατικές και β) ιδιωτικές.

Οι προϋποθέσεις και η διάρκεια χορήγησής τους ποικίλλουν και εξαρτώνται κυρίως από τον φορέα που τις προσφέρει και το επίπεδο σπουδών που χρηματοδοτούν. Για να γίνεις υπότροφος, θα πρέπει να βρεις την υποτροφία που σε ενδιαφέρει και να υποβάλλεις αίτηση στον αρμόδιο φορέα. Ο χρόνος έκδοσης των προκηρύξεων διαφέρει, γι΄ αυτό καλό είναι να ενημερώνεσαι τακτικά για τις νέες προκηρύξεις.

Βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών μπορεί να είναι:

 • ο βαθμός πτυχίου
 • οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα ειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
 • η καλή γνώση της ξένης γλώσσας
 • η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο και
 • η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

 

Tο κληροδότημα, είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών, σύμφωνα με το οποίο ένα φυσικό πρόσωπο (κληροδότης), διαθέτει ένα μέρος ή και το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση μαθητών, σπουδαστών, ερευνητών, κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Ο κληροδότης με σκοπό τη σωστή αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και την πιστή τήρηση των όρων και κριτηρίων επιλογής των υποτρόφων, ορίζει ένα φορέα διαχείρισης, που μπορεί να είναι ένα ίδρυμα, δημόσιος οργανισμός, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, φιλανθρωπικός σύλλογος κ.α.

Τα περισσότερα από τα κληροδοτήματα είναι οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται κατ’ έτος για την ολοκλήρωση κάποιου κύκλου σπουδών, όμως υπάρχουν και κληροδοτήματα που απονέμονται εφάπαξ υπό τη μορφή βραβείου.

Υποτροφίες κληροδοτημάτων απονέμουν και τα Πανεπιστήμια, κατά κανόνα σε φοιτητές δικών τους Τμημάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κοινές προϋποθέσεις των περισσοτέρων κληροδοτημάτων μπορεί να είναι:

 • η επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές
 • το γνωστικό αντικείμενο σπουδών
 • η ηλικία
 • η οικονομική αδυναμία και
 • τις περισσότερες φορές η καταγωγή

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες ή κληροδοτήματα πήγαινε:

 • στο πεδίο της σελίδας μας «Τελευταίες Ανακοινώσεις», στις Υποτροφίες  για να βρεις τις προκηρύξεις των υποτροφιών και κληροδοτημάτων που αποδελτίωσε το γραφείο μας με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων ακόμη "ανοιχτή"

Μη ξεχνάς ότι μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας, για να συζητήσουμε οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με τη διαδικασία εύρεσης μιας υποτροφίας ή τη διαδικασία της αίτησης για την υποτροφία που σε ενδιαφέρει.