Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Increase font size Decrease font size Default font size Skip to content

Στατιστικά Στοιχεία ...

Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα με ....αριθμούς!

Τα Στατιστικά στοιχεία για το WebSite παρήχθησαν

 • 7306 επισκέψεις στο χώρο μας
 • 3128 διαφορετικοί επισκέπτες
 • 7759 χρήστες των υπηρεσιών μας
 • 18476 λόγοι επίσκεψης
 • 3540 απογραφικά δελτία αποφοίτων
 • 265 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν ...

 • 10 Ημέρες Καριέρας με 829 συμμετοχές αποφοίτων και 109 επιχειρήσεων
 • 50 ημερίδες με 1224 συμμετοχές
 • 129 ομαδικά σεμινάρια γενικής συμβουλευτικής/ επιχειρηματικότητας, με 1868 συμμετοχές

ΑΜΕΑ

 • 123 ομαδικά σεμινάρια μνημονικών τεχνικών με 465 συμμετοχές
 • 878 ατομικά ραντεβού με 921 συμμετοχές

Προβλήθηκαν από την ιστοσελίδα μας (2008-σήμερα)

 • 834 υποτροφίες-κληροδοτήματα
 • 556 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 811 Θέσεις Εργασίας

 Σύλλογος Αποφοίτων ΓΠΑ

Είδη επιχειρηματικής δράσης Εκτύπωση E-mail

•    Αγροτουριστική Επιχειρηματικότητα
•    Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
•    Επιχειρηματικότητα Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού
•    Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο
•    Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
•    Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
•    Νεανική Επιχειρηματικότητα
•    Πράσινη Επιχειρηματικότητα


Αγροτουριστική Επιχειρηματικότητα

Η Αγροτουριστική Επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν συνδυασμό πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης στους τομείς του τουρισμού και της αγροτικής παραγωγής. Απευθύνεται είτε σε αγρότες, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον τομέα του τουρισμού, είτε σε επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι θέλουν να αναδείξουν τις φυσικές ομορφιές και τα προϊόντα του τόπου τους. Στις 13/09/2011 προκηρύχτηκε η δράση «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 20εκ. €, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

·       ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

·       «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» (Μέτρο 311), για επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Νέους Γεωργούς, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

·       Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Αγροτουρισμό


επιστροφή


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η ραγδαία είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας άλλαξε τα δεδομένα, όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας, στις οποίες οι γυναίκες καλούνται πλέον να έχουν ενεργό αλλά και ισότιμη συμμετοχή σε σχέση με τους άντρες. Το γεγονός αυτό έκανε επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες που συναντάμε μεταξύ των δύο φύλων και στον τομέα της επιχειρηματικότητας, ενός τομέα που παραδοσιακά υπο-εκπροσωπείται από γυναίκες. Για να μειωθούν λοιπόν οι ανισότητες ως προς την άσκηση επιχειρηματικής δράσης, προέκυψε η ανάγκη στήριξης των γυναικών-επιχειρηματιών, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς τόσο στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης, όσο και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Ειδικά προγράμματα επίσης έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και των γυναικών, οι οποίες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, οι άνεργες μητέρες, οι γυναίκες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α.

Πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενδεικτικές ιστοσελίδες:

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Γραφείο Ισότητας

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος

ΕΡΓΑΝΗ – Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ “Social Entrepreneurship Women Active Citizenship - S.E.W.A.C.”

Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα “A Path to Equality”

Πιστοποίηση των γυναικών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε απομακρυσμένες περιοχές

Female Entrepreneurship Support Network

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BADGE «Συμβουλευτική και Υποστήριξη Γυναικών σε Θέματα Επιχειρηματικότητας»

επιστροφή


Επιχειρηματικότητα Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού
Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ) χαρακτηρίζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού μιας χώρας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό να στερηθούν βασικά κοινωνικά αγαθά, όπως την πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική φροντίδα. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο πρόσφατος νόμος (4019/2011) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες ανήκουν «οι ομάδες του πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας».
Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των ανθρώπων, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οδήγησε στην ανάγκη υποστήριξης και ενίσχυσης τους, ώστε να μπορέσουν να επανενταχθούν ισότιμα στην αγορά εργασίας και να αποφευχθούν καταστάσεις περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. Η κοινωνική ένταξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα-δράσεις, όπως οι Άξονες Προτεραιότητας 4.1, 4.2 και 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007-2013, που αποσκοπούν στην πρόσβαση όλων των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας, καθώς και στη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν αναλυτικά τις εξής ομάδες:
1. Άνεργοι/Μακροχρόνια Άνεργοι
Η δραματική άνοδος της ανεργίας, με υψηλά ποσοστά κυρίως στους νέους (έως 35 ετών), έχει οδηγήσει στην ανεπάρκεια διαθέσιμων οικονομικών πόρων, η οποία εμποδίζει το άτομο να προσεγγίσει το μέσο επίπεδο διαβίωσης και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε καταστάσεις φτώχειας. Επιπρόσθετα, ο κοινωνικός στιγματισμός, η έλλειψη επαγγελματικών γνώσεων/δεξιοτήτων, η μακροχρόνια απουσία από την αγορά εργασίας, συνιστούν χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας.
Σημαντική είναι η ύπαρξη επιπλέον δυσκολιών, όπως η αδυναμία πρόσβασης στην πληροφόρηση, η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας, η αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία απόκτησης εκπαίδευσης & επαγγελματικής εμπειρίας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η παθητικότητα, η ύπαρξη περιορισμών πρόσβασης σε συλλογικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη και κοινωνικούς μηχανισμούς υποστήριξης.
Για την εξάλειψη των παραπάνω φαινομένων, έχουν δημιουργηθεί πληθώρα προγραμμάτων, που έχουν σαν στόχο την προώθηση ανέργων και ιδιαίτερα νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Κατά καιρούς ανακοινώνονται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προγράμματα/δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους ανέργους. Ενδεικτικά ορισμένες δράσεις, που έγιναν κατά το παρελθόν  παρουσιάζονται παρακάτω:

Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης

Προγράμματα Απασχόλησης για Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) και για Άνεργους / Εργαζόμενους (Ωφελούμενοι)


2. ΑμΕΑ
Ειδική μέριμνα υπάρχει για την επιχειρηματικότητα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα ΑμΕΑ, παρουσιάζουν ειδικές δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι οποίες είναι ικανές να τους αναπτύξουν το αίσθημα της προσφοράς και της δημιουργικότητας, να τους προσδώσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα και να τους εντάξουν ισότιμα στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο. Επιπλέον υπάρχουν και μορφές επιχειρηματικότητας, οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με τα ΑμΕΑ, όπως είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπου μπορούν να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ορισμένες πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα των ΑμΕΑ στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) είναι ένα Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία παρέχει πληροφόρηση και σύνδεση με τους φορείς και συλλόγους αναπηρίας σε όλη τη χώρα.

Ιστοσελίδα για θέματα αναπηρίας από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, και ηλεκτρονική παρουσίαση του περιοδικού «Αναπηρία Τώρα» με υλικό για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

•      Το Blog των ΑμΕΑ

Ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας για την πρόσβαση των φοιτητών και πτυχιούχων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.

Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου» (ΣΥ.Σ.Π.Ε.ΑΠ)

Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων-ΕΛΕΠΑΠ

 

3. Μετανάστες/Άτομα με θρησκευτικές-πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει πλέον στοιχεία πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπου η παρουσία εργαζομένων από τις άλλες Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, αλλά από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι σημαντική. Οι μετανάστες συνήθως διαθέτουν χαμηλά εκπαιδευτικά και μη πιστοποιημένα προσόντα, χαμηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και μειωμένη γνώση της πολιτισμικής και οικονομικής κουλτούρας της χώρας υποδοχής, καθώς και άπειρα νομικά κολλήματα με διαδικασίες που καθιστούν τον αγώνα τους για την ίδρυση επιχείρησης μια ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρο διαδικασία.
Ως εκ τούτου κρίνεται πλέον αναγκαία η λήψη μέτρων και εξειδικευμένων υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, για την αποφυγή της περιθωριοποίησης αλλά και των φαινομένων, που τη συνοδεύουν (βία, εγκληματικότητα, κοινωνική απομόνωση κ.α.). Στην περίπτωση των μεταναστών οι δράσεις για την επιχειρηματικότητα (Ethnic entrepreneurship), οφείλουν να παρέχουν υποστήριξη σε θέματα κατανόησης μιας διαφορετικής πολιτισμικής και οικονομικής κουλτούρας, διασύνδεσης και διαμεσολάβησης του ατόμου στις διάφορες υπηρεσίες, παροχής εκπαίδευσης-κατάρτισης αλλά και στήριξης στα νομικά τους δικαιώματα.

Πληροφορίες για τις δράσεις αυτές υπάρχουν ενδεικτικά στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Κοινωνική Επιχείρηση Κέντρο Εξυπηρέτησης Μεταναστών Α.Σ. ΔΥΕΚΟ

Ένωση Μεταναστών Ελλάδας

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

επιστροφή


Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο
Η τεράστια συσσώρευση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας σε αυτά, δημιούργησαν την ανάγκη για αποκέντρωση και προσανατολισμό ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων προς τον τομέα της παραγωγής και πιο συγκεκριμένα της αγροτικής παραγωγής. Η ανάγκη αυτή που συνδυάζεται με τη θέληση για μια πιο βελτιωμένη ποιότητα ζωής και για πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ενισχύεται σήμερα με πληθώρα προγραμμάτων τόσο για νέους αγρότες όσο και για ήδη απασχολούμενους στον τομέα της γεωργίας, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους προς τους τομείς της μεταποίησης, της εμπορίας, των εξαγωγών κτλ.

Πληροφορίες για την αγροτική επιχειρηματικότητα μπορείτε ενδεικτικά να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκατ. ευρώ (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013)

Μέτρο 123 Α: Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Αγροτική Επιχειρηματικότητα

Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών

Πρόγραμμα Επιστημονικής Υποστήριξης Νέων Αγροτών Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για Νέους

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ)

Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

επιστροφή


Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Μια αρκετά πρόσφατη μορφή επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα δημοφιλής στους νέους, είναι η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, όπου η έδρα δεν είναι κάποιος κτιριακός χώρος, αλλά ένας διαδικτυακός ιστότοπος. Η μορφή αυτή επιχειρήσεων έχει το πλεονέκτημα της γρήγορης εκκίνησης, της μείωσης στο ελάχιστο των λειτουργικών εξόδων και της απλοποίησης κάποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Οι πιο συνηθισμένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις αφορούν την εμπορία αγαθών, την προώθηση τεχνολογικών εφαρμογών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες κ.α.

Ενδεικτικά πληροφορίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

επιστροφή

 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα είναι μία εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας στηριζόμενη στην Κοινωνική Οικονομία. Στοχεύει στην επίλυση πιεστικών κοινωνικών προβλημάτων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η ανεργία, η φτώχεια, τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα, ο πολιτισμός, η ενέργεια, οι υδάτινοι πόροι κλπ.
Σε αυτή τη μορφή επιχειρηματικότητας έχουμε τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων και όχι μόνο στην επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο είναι κυρίως το μέσο το οποίο χρησιμοποιούν για την επιτυχία του σκοπού τους.  
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, παράγουν προϊόν με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι συνυφασμένες με την κοινωνική ζήτηση και την διασύνδεσή της με την κοινωνική ανάπτυξη. Διαμεσολαβούν μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, στον κύκλο της αγοράς, σε πολλά σημεία, και αυτό ισχύει και για την αγορά εργασίας.
Στην Ελλάδα, η κοινωνική οικονομία συνολικά και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίστηκαν μόλις το 2011 με το νόμο 4019/11, ο οποίος εδράζεται στην ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά και στα επιτυχημένα παραδείγματα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, οι οποίοι αποτελούν από το 1999 (με το άρθρο 12 του Νόμου 2716/1999) την πρώτη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχείρησης στην Ελλάδα.

Ορισμένες πληροφορίες για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. Ε.Υ. για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Επιχειρώ Κοινωνικά

Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ.

Δίκτυο Ashoka

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο προώθησης της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Eργασίας.

Social Activism Αθηνών

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

επιστροφή

 

Νεανική Επιχειρηματικότητα
Η επιχειρηματικότητα ως έννοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργία νέων ιδεών, από τολμηρούς και φιλόδοξους ανθρώπους. Τα χαρακτηριστικά αυτά απαντώνται συνήθως στη νέα γενιά, η οποία οραματίζεται αλλά και οφείλει να δώσει το δικό της «στίγμα» στον απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο των επιχειρήσεων. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των νέων, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά νεανικής ανεργίας, κατέστησαν περισσότερο από αναγκαία τη στήριξη τους, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, οι οποίες θα εμπλουτίσουν τον επιχειρηματικό κόσμο με καινοτόμες ιδέες, αλλά και θα προσφέρουν παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Για το σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ε.Ε. δομές, επίσημοι και ανεπίσημοι φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, προγράμματα χρηματοδότησης τα οποία σαν σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους νέους να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους.
Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» αποτελεί επιμέρους χρηματοδοτικό πλαίσιο του Νέου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, στο οποίο υπάγονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα διαθέσιμα κονδύλια για την «Επιχειρηματικότητα Νέων» ανέρχονται σε 150 εκατ. € για το 2011 και η ενίσχυση παρέχεται υπό τη μορφή επιχορήγησης ή /και της επιδότησης Leasing.

Ενδεικτικές πληροφορίες για ορισμένα από τα προγράμματα αυτά, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

European Network of Youth Centres

European Youth Foundation Council of Europe

European Confederation of Junior Enterprises. JADE is a student-run, pan-European network representing more than 20.000 young entrepreneurs in 225 local non-profit organisations, called Junior Enterprises.

Προώθηση της επιχειρηματικής δεξιότητας  για νέους ανέργους

Πιστοποίηση Προσόντων Νέων Εργαζομένων σε ΜΚΟ

Νεανική Επιχειρηματικότητα

επιστροφή

 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Πράσινη επιχειρηματικότητα είναι εκείνη η μορφή οικονομικής δραστηριότητας η οποία θέτει την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της στρατηγικής της. Πρόκειται για μια αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, που εστιάζει σε δύο βασικές ανάγκες των σύγχρονων πολιτών και κοινωνιών, στην ποιότητα της ζωής και στην απαίτηση για τη διατήρηση και την ήπια αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η πράσινη επιχειρηματικότητα συνίσταται στη θετική στάση της επιχείρησης απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, τόσο με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγει, όσο και με τις διαδικασίες παραγωγής.
Στα πλαίσια της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, η παραγωγική διαδικασία μιας οποιασδήποτε επιχείρησης γίνεται κατά κανόνα μέσα από φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και με πόρους που προέρχονται από τη βιώσιμη αξιοποίηση της γης, του αέρα, του ήλιου και της θάλασσας. Έτσι, εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη από την υιοθέτηση μιας τέτοιας παραγωγικής αντίληψης από μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, ανοίγεται και μια νέα αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή αυτών των πρακτικών.
"Πράσινοι επιχειρηματίες" μπορούν δυνητικά να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Συνεταιρισμοί, τα Ανώτατα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΚΟ και, φυσικά, οι ιδιώτες. Από τα παραπάνω, είναι προφανής και η σχέση του γνωστικού αντικειμένου των γεωτεχνικών με την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και οι ευκαιρίες που δίνονται σε γεωπόνους για επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον κλάδο.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα μπορείτε ενδεικτικά να βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

επιστροφή

 

Ανακοίνωση

Από τον Σεπτέμβριο 2016 και στο εξής μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα νέα/εκδηλώσεις από την επίσημη σελίδα του Γραφείου στο Facebook

Βρείτε μας στο Facebook

Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ στο Facebook

01 ISO_9001_2008_small

ΕΣΠΑ
epeaek_old
Copyright © 2005 - 2018 Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional