Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Increase font size Decrease font size Default font size Skip to content

Στατιστικά Στοιχεία ...

Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα με ....αριθμούς!

Τα Στατιστικά στοιχεία για το WebSite παρήχθησαν

 • 7306 επισκέψεις στο χώρο μας
 • 3128 διαφορετικοί επισκέπτες
 • 7759 χρήστες των υπηρεσιών μας
 • 18476 λόγοι επίσκεψης
 • 3540 απογραφικά δελτία αποφοίτων
 • 265 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν ...

 • 10 Ημέρες Καριέρας με 829 συμμετοχές αποφοίτων και 109 επιχειρήσεων
 • 50 ημερίδες με 1224 συμμετοχές
 • 129 ομαδικά σεμινάρια γενικής συμβουλευτικής/ επιχειρηματικότητας, με 1868 συμμετοχές

ΑΜΕΑ

 • 123 ομαδικά σεμινάρια μνημονικών τεχνικών με 465 συμμετοχές
 • 878 ατομικά ραντεβού με 921 συμμετοχές

Προβλήθηκαν από την ιστοσελίδα μας (2008-σήμερα)

 • 834 υποτροφίες-κληροδοτήματα
 • 556 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 811 Θέσεις Εργασίας

 Σύλλογος Αποφοίτων ΓΠΑ

Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Εκτύπωση E-mail

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να προηγείται της υλοποίησης της και της έναρξης των δραστηριοτήτων μιας νέας επιχείρησης. Είναι το εργαλείο, μέσω του οποίου ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να πείσει τους υποψήφιους χρηματοδότες για την επιχειρηματική ευκαιρία που παρουσιάζει και για την αγορά στην οποία στοχεύει.

Μέσα από τη διαδικασία σύνταξης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί και ο ίδιος ο επιχειρηματίας να επαναξιολογήσει την ιδέα του και να κατορθώσει έτσι να επιφέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να καταστεί εμπορικά υλοποιήσιμη. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τη διοικητική ομάδα, τη στρατηγική της επιχείρησης, τα απαιτούμενα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης καθώς επίσης την αγορά και τον ανταγωνισμό. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει επίσης να αντανακλά τις ιδέες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης με τον πιο σαφή τρόπο, έτσι ώστε οι πιθανοί επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν άποψη για την επενδυτική ευκαιρία που περιγράφεται αλλά και για την ικανότητα της διοίκησης να την εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά.

Με άλλα λόγια ένα σωστό Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να είναι :

 • Σαφές και κατανοητό
 • Σύντομο και περιεκτικό
 • Ευπαρουσίαστο και χωρίς λάθη
 • Αληθινό και ακριβές ως προς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει
 • Εφικτό και ρεαλιστικό ως προς τους στόχους που θέτει
 • Με συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες

 

ή αλλιώς θα πρέπει να είναι «έξυπνο»

S=specific

M=measurable

A=achievable

R=realistic

T=time-phased

 

 

Ένα καλό Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη Διοίκηση μίας επιχείρησης γιατί:

 • δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της
 • δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης
 • αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα η πορεία της επιχείρησης

Η προετοιμασία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου απαιτεί πολύ κόπο και χρόνο, αφού προϋποθέτει μελέτη:

 • της αγοράς
 • των ανταγωνιστών
 • των πελατών
 • των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης

Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να είναι κατανοητό, ρεαλιστικό, δυναμικό και να απαντάει σε τρία βασικά ερωτήματα:

 • Πού βρίσκεται η επιχείρηση;
 • Πού θέλει να πάει;
 • Πώς θα πάει εκεί;

Για την κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Κάθε Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι σωστό εφόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ή επιχειρηματικής ιδέας και περιγράφει με σαφήνεια και λεπτομέρεια την σημερινή κατάσταση και προβλέπει την μελλοντική πορεία της επένδυσης.  Ωστόσο ένα ενδεικτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 

1. Περιγραφή της Επιχείρησης

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν στην περιγραφή της επιχείρησης που περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο είναι:

Στοιχεία για την Οικονομία και τον Κλάδο
Εκτός από την παράθεση δεικτών ή άλλων στοιχείων για τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, έμφαση πρέπει να δοθεί και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και κυρίως στις προοπτικές του. Ακόμη και αρνητικές τάσεις ή πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται, ώστε το Επιχειρηματικό Σχέδιο να είναι ρεαλιστικό.

Στοιχεία για την Επιχείρηση
Στο κεφάλαιο αυτό του Επιχειρηματικού Σχεδίου αναφέρεται το ιστορικό της επιχείρησης από την ίδρυσή της ως σήμερα, το είδος και ο σκοπός της, πληροφορίες για τη μετοχική σύνθεση, τη διοίκηση, τα συστήματα υποστήριξης, τα δίκτυα διανομής κλπ.

Θέση της Επιχείρησης στην Αγορά
Η επιχείρηση, προκειμένου να εντοπίσει το κομμάτι της αγοράς στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί με επιτυχία, πρέπει να μελετήσει προσεκτικά:

 • τους ανταγωνιστές της, κάνοντας μία λίστα με τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους ή μελετώντας σχετικές έρευνες αγοράς
 • τις ανάγκες της πελατείας, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο βλέπει τα προϊόντα της επιχείρησης, αλλά και το πώς θα ήθελε η επιχείρηση να τα βλέπει

 

2. Περιγραφή και Ανάπτυξη Προϊόντων

Περιγραφή Προϊόντων
Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, σημαντικό είναι να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τους, οι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες θα τα επιλέξουν και κυρίως οι μέθοδοι που θα τα διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό.

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
Εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραγωγή ή η διάθεση νέων προϊόντων/ υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για:

 • το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των νέων προϊόντων από την σύλληψη της ιδέας ως την πώληση
 • την επιλογή του τόπου εγκατάστασης για την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών
 • την επιλογή των προμηθευτών με βάση τις τιμές και την ποιότητα
 • τις ανάγκες σε κεφάλαια και το κόστος των νέων προϊόντων, σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες πωλήσεις

 

3. Πωλήσεις και Marketing

Η επιχείρηση όταν προβαίνει στην κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να προσδιορίσει:

 • τους πελάτες – στόχους (ηλικία, φύλο, εισόδημα, τόπος κατοικίας), χρησιμοποιώντας δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
 • τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα προβάλλει (π.χ. τιμή, ποιότητα εξυπηρέτησης, συσκευασία) ώστε να προσεγγίσει νέους πελάτες
 • την τιμολογιακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των αγαθών, τις τιμές των ανταγωνιστικών ή συμπληρωματικών προϊόντων, τους όγκους των πωλήσεων και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους. Αξίζει να αναφερθεί, το πώς ένα προϊόν με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, θα εξακολουθήσει να είναι κερδοφόρο (π.χ. θα έχει χαμηλό κόστος), ή το πώς ένα προϊόν με υψηλότερη τιμή από τα ανταγωνιστικά, θα προτιμηθεί από τους καταναλωτές (π.χ. λόγω ποιότητας εξυπηρέτησης).
 • τους τρόπους προώθησης των προϊόντων (άμεση πώληση, ταχυδρομικές επιστολές, αντιπρόσωποι, internet).
 • την πιστωτική και εκπτωτική πολιτική της, τυχόν εγγυήσεις που θα δώσει στους πελάτες της και γενικότερα την εξυπηρέτηση μετά από την πώληση (after-sales service).
 • τα διαφημιστικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, έντυπο υλικό) και το κόστος του κάθε μέσου σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα οφέλη.

 

4. Ανθρώπινο Δυναμικό

Η σύγχρονη διοικητική επιστήμη έχει αναδείξει το ανθρώπινο δυναμικό ως έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας στην υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται:

 • στις ευθύνες του management και στην αποσαφήνιση των ρόλων εργασίας του προσωπικού με βάση την εξειδίκευση και την εμπειρία του
 • στην επάρκεια του προσωπικού και στον προγραμματισμό των προσλήψεων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
 • στις ανάγκες σε νέα συστήματα υποστήριξης τα οποία εξοικονομούν χρόνο και αυξάνουν την αποδοτικότητα του προσωπικού

 

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Τα οικονομικά στοιχεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθώς τεκμηριώνουν, δικαιολογούν και πείθουν για την ορθότητα όλων των περιγραφόμενων αναλύσεων.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Η κατάσταση αυτή δείχνει τις πηγές και τις χρήσεις των κεφαλαίων, τις ανάγκες σε νέα κεφάλαια και καταλήγει σε ένα καθαρό ποσό ταμειακού αποθέματος. Για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών προϋποθέτει:

 • ότι έχουν ληφθεί υπόψη εποχιακές διακυμάνσεις στις πωλήσεις
 • ότι έχουν εκτιμηθεί σωστά οι όγκοι των πωλήσεων και οι ανάγκες σε νέα κεφάλαια

Ισολογισμός
Ο Ισολογισμός αποτελεί "φωτογραφία" της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Απεικονίζει το ενεργητικό (απαιτήσεις, πάγια, αποθέματα, διαθέσιμα), τις υποχρεώσεις (προμηθευτές, δάνεια σε τράπεζες, λοιπές υποχρεώσεις) και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της επιχείρησης εξαρτώνται από το ύψος των εσόδων και των εξόδων, το κόστος των κεφαλαίων και των αγαθών. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων δείχνει το κέρδος ή τη ζημιά της επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ανάλυση Ευαισθησίας
Η κύρια ανάλυση του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα αφορά το πιθανό σενάριο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μικρή αναφορά στο αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο, ώστε να γνωρίζει η Διοίκηση το εύρος μέσα στο οποίο θα κυμανθούν τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αναδειχθούν οι "κρίσιμοι" παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης.


6. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Μεγάλη σημασία έχει επίσης να μπορεί μια επιχείρηση να αξιολογεί σωστά το εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο πριν προχωρήσει στην υλοποίησή του. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων η σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία έχει να προτείνει διάφορες μεθόδους. Από αυτές, δύο έχουν καθιερωθεί ως πιο αποδεκτές τόσο από την ακαδημαϊκή όσο και από την επιχειρηματική κοινότητα, η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (ΕΣΑ).

Η επιλογή ενός επενδυτικού σχεδίου μεταξύ μιας σειράς εναλλακτικών σχεδίων πρέπει να έχει ως τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της περιουσίας της επιχείρησης. Η διαδικασία ανάλυσης επενδύσεων (υπό κανονικές συνθήκες) είναι μία αρκετά σύνθετη υπόθεση, δεδομένου ότι κάθε επιχειρηματική κίνηση διέπεται από συνθήκες αβεβαιότητας.

 

Η Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α.)

Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας βασίζεται στην έννοια του υπολογισμού της παρούσας αξίας μελλοντικών χρηματικών ροών. Η μέθοδος της ΚΠΑ αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των εσόδων μίας επένδυσης και της παρούσας αξίας των δαπανών της. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες προεξοφλούνται με τον ίδιο συντελεστή, ο οποίος αντιπροσωπεύει το κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης (εναλλακτικά, το κόστος ευκαιρίας) ή τον απαιτούμενο συντελεστή απόδοσης των κεφαλαίων των μετόχων.

Τα βήματα για τον υπολογισμό της ΚΠΑ μιας επένδυσης έχουν ως εξής:

1. Υπολογίζεται αρχικά το κόστος της επένδυσης σήμερα (Αο)
2. Προσδιορίζονται οι μελλοντικές Ταμειακές Ροές (ΤΡ, όπου Ταμειακές Ροές = Καθαρά κέρδη + αποσβέσεις)
3. Προσδιορίζεται το κόστος κεφαλαίου, δηλαδή το επιτοκίου (i)
4. Προεξοφλούνται οι μελλοντικές Ταμειακές Ροές με το κόστος κεφαλαίου για τον υπολογισμό της συνολικής παρούσας (δηλαδή σημερινής) αξίας τους
5. Αφαιρείται το κόστος της επένδυσης από τη συνολική παρούσα αξία των εισροών και αυτό που προκύπτει είναι η ΚΠΑ

Κατόπιν η ΚΠΑ της επένδυσης συγκρίνεται με άλλα επενδυτικά σχέδια που ενδεχομένως υπάρχουν και λαμβάνεται η απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι της επένδυσης επιλέγοντας αυτή με τη μεγαλύτερη ΚΠΑ. Αν η ΚΠΑ είναι αρνητική τότε η επένδυση πρέπει να απορριφθεί.

 

Η μέθοδος του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (ΕΣΑ)

Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης είναι το επιτόκιο εκείνο το οποίο εξισώνει το αρχικό κόστος της επένδυσης με την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όταν ο ΕΣΑ υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου (ευκαιρίας) της εταιρείας τότε η περιουσία της επιχείρησης αυξάνεται και συνεπώς το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να γίνει αποδεκτό.


7. Κίνδυνοι

Κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κάποιους κινδύνους. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους αυτούς, είτε σε χωριστή ενότητα είτε διάσπαρτα, καθώς και να περιέχει λεπτομέρειες για την εξάλειψή τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένους κινδύνους:

 • μείωση της ζήτησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα
 • αύξηση του αριθμού των ανταγωνιστών
 • μείωση των τιμών από τους ανταγωνιστές
 • ταμειακά προβλήματα της επιχείρησης
 • διακοπή συνεργασίας με βασικούς πελάτες ή με τους κύριους προμηθευτές
 • προβλήματα που σχετίζονται με την προμήθεια ή την παραγωγή των προϊόντων
 • ενδεχόμενη αποτυχία της διαφημιστικής καμπάνιας8. Τελικά Συμπεράσματα

Η τελευταία ενότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνει σύνοψη των βασικών ενεργειών που απαιτούνται, καθώς και πίνακες ή λοιπά στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των επιμέρους αναλύσεων.

 

Παραδείγματα Επιχειρηματικών Σχεδίων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της ΜΟΚΕ του ΓΠΑ.

 

Ανακοίνωση

Από τον Σεπτέμβριο 2016 και στο εξής μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα νέα/εκδηλώσεις από την επίσημη σελίδα του Γραφείου στο Facebook

Βρείτε μας στο Facebook

Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ στο Facebook

01 ISO_9001_2008_small

ΕΣΠΑ
epeaek_old
Copyright © 2005 - 2018 Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional