Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Increase font size Decrease font size Default font size Skip to content

Στατιστικά Στοιχεία ...

Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα με ....αριθμούς!

Τα Στατιστικά στοιχεία για το WebSite παρήχθησαν

 • 7306 επισκέψεις στο χώρο μας
 • 3128 διαφορετικοί επισκέπτες
 • 7759 χρήστες των υπηρεσιών μας
 • 18476 λόγοι επίσκεψης
 • 3540 απογραφικά δελτία αποφοίτων
 • 265 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν ...

 • 10 Ημέρες Καριέρας με 829 συμμετοχές αποφοίτων και 109 επιχειρήσεων
 • 50 ημερίδες με 1224 συμμετοχές
 • 129 ομαδικά σεμινάρια γενικής συμβουλευτικής/ επιχειρηματικότητας, με 1868 συμμετοχές

ΑΜΕΑ

 • 123 ομαδικά σεμινάρια μνημονικών τεχνικών με 465 συμμετοχές
 • 878 ατομικά ραντεβού με 921 συμμετοχές

Προβλήθηκαν από την ιστοσελίδα μας (2008-σήμερα)

 • 834 υποτροφίες-κληροδοτήματα
 • 556 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 811 Θέσεις Εργασίας

 Σύλλογος Αποφοίτων ΓΠΑ

Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικών Σχεδίων Εκτύπωση E-mail

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (O.B.I.) είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσα από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Δ.Ε)  ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) ή Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Δ.Ε. ή άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά αρμόδιος για τη χορήγησή τους στην Ελλάδα είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο Ο.Β.Ι. παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό, καθώς και για την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων στο εξωτερικό.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής. Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στην στάθμη της τεχνικής, και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα -αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής. Επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής είναι εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας.


Η διαδικασία χορήγησης περιλαμβάνει:

 • Την κατάθεση της αίτησης
 • Προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • Έλεγχο  για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα, σύνταξη έκθεσης έρευνας
 • Προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας
 • Σύνταξη τελικής έκθεσης έρευνας
 • Έκδοση Δ.Ε.

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον Ο.Β.Ι. (από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των οφειλομένων τελών).

Για περισσότερες πληροφορίες: www.obi.gr

Σε περίπτωση που θέλετε να κατοχυρώσετε μια ευρεσιτεχνία σε επίπεδο Ε.Ε. μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στον ΟΒΙ για να λάβετε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είτε απευθείας καταθέτοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στο ΕΓΔΕ (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας)

 

 

Ανακοίνωση

Από τον Σεπτέμβριο 2016 και στο εξής μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα νέα/εκδηλώσεις από την επίσημη σελίδα του Γραφείου στο Facebook

Βρείτε μας στο Facebook

Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ στο Facebook

01 ISO_9001_2008_small

ΕΣΠΑ
epeaek_old
Copyright © 2005 - 2018 Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional