Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Increase font size Decrease font size Default font size Skip to content

Στατιστικά Στοιχεία ...

Οι δράσεις μας μέχρι σήμερα με ....αριθμούς!

Τα Στατιστικά στοιχεία για το WebSite παρήχθησαν

 • 7306 επισκέψεις στο χώρο μας
 • 3128 διαφορετικοί επισκέπτες
 • 7759 χρήστες των υπηρεσιών μας
 • 18476 λόγοι επίσκεψης
 • 3540 απογραφικά δελτία αποφοίτων
 • 265 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Πραγματοποιήθηκαν ...

 • 10 Ημέρες Καριέρας με 829 συμμετοχές αποφοίτων και 109 επιχειρήσεων
 • 50 ημερίδες με 1224 συμμετοχές
 • 129 ομαδικά σεμινάρια γενικής συμβουλευτικής/ επιχειρηματικότητας, με 1868 συμμετοχές

ΑΜΕΑ

 • 123 ομαδικά σεμινάρια μνημονικών τεχνικών με 465 συμμετοχές
 • 878 ατομικά ραντεβού με 921 συμμετοχές

Προβλήθηκαν από την ιστοσελίδα μας (2008-σήμερα)

 • 834 υποτροφίες-κληροδοτήματα
 • 556 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 • 811 Θέσεις Εργασίας

 Σύλλογος Αποφοίτων ΓΠΑ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας φοιτητών Εκτύπωση E-mail

Έαν είσαι φοιτητής, φοιτήτρια ή νέος απόφοιτος και ενδιαφέρεσαι να κάνεις μέρος των σπουδών σου  ή να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία σε χώρες του εξωτερικού, μπορείς να συμμετέχεις σε διάφορα προγράμματα.

Ζώντας από λίγες εβδομάδες μέσρι λίγους μήνες στο εξωτερικό  έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον πολιτισμό, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής μιας ξένης χώρας και να συνεργαστείς με ανθρώπους με άλλη νοοτροπία. Έτσι μπορείς:

Α. Να συμμετάσχεις στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Δια Βίου Μάθησης" που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ. με σκοπό:

 • να κάνεις μέρος των σπουδών σου σε συνεργαζόμενα με το Γ.Π.Α. Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus
 • να αποκτήσεις την εμπειρία της πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με επιχειρήσεις/ινστιτούτα του εξωτερικού μέσα από προσωρινή εκπαιδευτική απασχόληση κατά τη διαδικασία μετάβασής σου στην επαγγελματική ζωή συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci


Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω μπορείς να μάθεις από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας.

Β. Να συμμετάσχεις στο Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης μέσα από την AIESEC.

Η AIESEC είναι διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός που προάγει την ειρήνη, την πολιτισμική κατανόηση και την ηγετικότητα. Ιδρύθηκε το 1948, στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956 και στο Α.Π.Θ. από το 1991.

Δραστηριοποιείται σε 5 ηπείρους, σε 100 χώρες και σε περίπου 1100 πανεπιστήμια με 23.000 μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Κύρια δραστηριότητα της AIESEC είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης . Ουσιαστικά πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές (3ου και 4ου έτους) και πρόσφατους πτυχιούχους (μέχρι 2 χρόνια από την απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 2 μήνες έως 1,5 χρόνο.   Όλες οι δραστηριότητες της AIESEC διοργανώνονται από τα μέλη της, τα οποία δουλεύουν εθελοντικά.


Γ. Να πραγματοποιήσεις πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του  International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (I.A.E.S.T.E.), η οποία  είναι μια μη πολιτική, μη κυβερνητική, ανεξάρτητη διεθνής ένωση ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1948 και σύντομα εξαπλώθηκε ώστε σήμερα να περιλαμβάνει 81 χώρες μέλη. 

Η i.A.E.S.T.E. προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό στον τομέα της επιστήμης τους, να έρθουν σε επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον του μελλοντικού επαγγέλματός τους, να γνωρίσουν μια χώρα και τον πολιτισμό της μέσα από την καθημερινή ζωή και να αποκτήσουν φίλους σε όλο τον κόσμο. 

Η πρακτική εξάσκηση γίνεται κυρίως κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου (δηλ. από Ιούνιο ως Οκτώβριο για την Ελλάδα) χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Οι φοιτητές απασχολούνται σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. 

Η I.A.E.S.T.E. διατηρεί συμβουλευτικές σχέσεις και βρίσκεται σε επαφή με πολλούς διεθνείς, εκπαιδευτικούς και μη οργανισμούς, όπως United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), UNESCO, UNIDO, International Labour Office (ILO), U.N. Economic Council for Africa (ECA), Food and Agricultural Organisation of American States (OAS), Commission of the European Union.

Στο Πανεπιστήμιό μας  μπορείς να μάθεις περισσότερα για το πρόγραμμα, από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Δ. Να συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα των ατόμων – Κινητικότητα νεολαίας (Εrasmus+ Νεολαία).

Ανταλλαγές Νέων: Οι ανταλλαγές νέων δίνουν τη δυνατότητα σε νέους 16-30, από διαφορετικές χώρες να συναντηθούν για μερικές μέρες να εκτελέσουν από κοινού ένα πρόγραμμα εργασίας πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Ενημερώσου από το https://www.salto-youth.net/.


Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: H EEY είναι επιδοτούμενο εθελοντικό πρόγραμμα για νέους ηλικίας 17-30 ετών.  Οι νέοι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στο καθημερινό έργο οργανισμών που ασχολούνται με την ενημέρωση και τις πολιτικές για τη νεολαία, την προσωπική και κοινωνική/εκπαιδευτική ανάπτυξη των νέων, τη συμμετοχή τους στα κοινά, την κοινωνική περίθαλψη, την ένταξη των μειονεκτούντων, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, κ.τ.λ.. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας οι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι υπεύθυνοι να καταρτίσουν τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των εθελοντών,  να παράσχουν στους εθελοντές διαρκή γλωσσική, προσωπική, διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη.


Εκπαιδευτικά προγράμματα: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι προγράμματα επιμόρφωσης και δικτύωσης των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. 
Αυτές οι ευκαιρίες μετακίνησης στο εξωτερικό δίνονται μέσα από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν και συντονίζουν μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί oοργανισμοί στην Ελλάδα.
Ενδεικτικά αναφέρεται το Youthnet Ηellas, αλλά μπορείς να βρεις περισσότερους ανάλογα με τα ενδιαφέροντα σου, κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο.
_____________________________________

Διεθνής Ένωση Φοιτητών Γεωπονίας, IAAS

Αν θέλεις να έρθεις σε επαφή με φοιτητές Γεωπονικής από άλλες χώρες, τότε γίνε μέλος του  International Acosiation of Agricultural Studies (ΙAAS) που  ιδρύθηκε το 1957 στην Τυνησία από 9 χώρες.Ο ΙΑΑS είναι αυτή τη στιγμή ένας από τους μεγαλύτερους φοιτητικούς οργανισμούς στον κόσμο και επικεφαλής ένωση των φοιτητών γεωπονίας.

Η IAAS συγκεντρώνει φοιτητές που ασχολούνται με τη μελέτη ή την έρευνα πάνω στη Γεωπονία ή άλλα συναφή επιστημονικά αντικείμενα,  όπως οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η δασολογία, η τεχνολογία τροφίμων κ.τ.λ. Οι δε επιτροπές της απλώνονται σε πάνω από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η οργάνωση δραστηριοτήτων όπως σεμινάρια, ομάδες εργασίας, διεθνείς συναντήσεις, εβδομάδες ανταλλαγής,  διεθνή προγράμματα ανταλλαγής, μικρού εύρους project ανάπτυξης κ.α. αποτελούν μόνο κάποιες από τις δραστηριότητες του συλλόγου στη προσπάθεια για μεταλαμπάδευση γνώσεων, πληροφοριών και ιδεών μεταξύ φοιτητών διαφορετικών λαών και πολιτισμών.

Η IAAS Ελλάδος ιδρύθηκε το 2003 στο Παγκόσμιο Συνέδριο που φιλοξενήθηκε στο Βέλγιο και απέκτησε τον τίτλο του ‘full membership'  το καλοκαίρι του 2005. Από τις πρώτες στιγμές ύπαρξης του συλλόγου τα μέλη της IAAS Ελλάδος έχουν συμμετάσχει σε όλα τα διεθνή fora.

 

Ενημερώσου για την Ευρωπαϊκή Kάρτα Νέων (European Youth Card, EYC) και τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα (International Student Identity Card ISIC) για τα προνόμια που μπορείς να απολαμβάνεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


 

 

 

 

Ανακοίνωση

Από τον Σεπτέμβριο 2016 και στο εξής μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα νέα/εκδηλώσεις από την επίσημη σελίδα του Γραφείου στο Facebook

Βρείτε μας στο Facebook

Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ στο Facebook

01 ISO_9001_2008_small

ΕΣΠΑ
epeaek_old
Copyright © 2005 - 2018 Γραφείο Διασύνδεσης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Designed by JoomlArt.com Our site is valid CSS Our site is valid XHTML 1.0 Transitional