Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

Πληροφορίες

 • Φορέας AEGEE ATHINA
 • Ημερομηνία Έναρξης 01/06/2016
 • Ημερομηνία Λήξης 01/08/2016

logo edull_3

Βρίσκεσαι Εδώ: Εκδηλώσεις

Επικοινωνια

Δ.Α.ΣΤΑ. Γ.Π.Α.
Ιερά Οδός 75, 11855
Αθήνα

Τηλ: 210 529 4816, 4818, 4884
Fax: 210 529 4884

Ε-mail: dasta@aua.gr

Τη ΔΑΣΤΑ υποστηριζουν οι:

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δ.Α.ΣΤΑ. είναι ο Καθ. κ. Κων/νος Φεγγερός, Πρύτανης Γ.Π.Α.

 • Ιωάννα Σκαλτσά, Προϊσταμένη Υπηρεσιών Δ.Α.ΣΤΑ, τηλ: 210 529 4818
 • Κατερίνα Χαρτοφύλαξ, Στέλεχος Δ.Α.ΣΤΑ.,  τηλ: 210 529 4816
 • Κατερίνα Μαυραγάνη, Γραμματεία, Τηλ: 210 529 4884